с. Новохристофорівка. Новохристофорівська ЗОШ

 

Радіоелектронного конструювання

Технічна творчість сприяє розкриттю і розвитку творчих здібностей учнів, а також їхньої ініціативи, самостійності та самовизначенню у житті, підвищенню якості трудової підготовки і професійної орієнтації, вмінню орієнтуватись у світі техніки, як невід'ємній складовій частині освіченості кожної сучасної людини.

Для учнів особливо захоплюючим є радіоаматорство, яким охоплені люди різного віку й професій. Стійкий інтерес до радіоелектроніки викли­каний масовим упровадженням електронних приладів в усі сфери життя: науку, виробництво й побут. Радіоаматорство допомагає учням поглиб­лювати знання шкільних предметів, залучає їх до суспільне корисної пра­ці, розширює загальнотехнічний кругозір. Через радіоаматорство учні роблять перші кроки до пізнання спеціальностей, пов'язаних із радіотехні­кою й електронікою.

Навчаючись у гуртку, учні розробляють техніко-технологічні проекти, радіоелектронні пристрої, читають і складають технічну документацію, набувають графічних навичок у процесі виконання ескізів, технічних ма­люнків, креслень, удосконалюють навички самостійної роботи з довідко­вою літературою.

 

Щороку вихованці гуртка приймають участь та посідають високі місця  в обласному конкурс-змаганні з радіоелектронного конструювання
Конкурс-змагання проводиться з метою:

  • стимулювання творчого та інтелектуального розвитку, зростання технічної майстерності учнівської молоді та задоволення її потреб у творчій самореалізації;

 

  • поглиблення технічних знань у галузі вітчизняної та світової радіоелектроніки;

 

  • пропаганди та популяризації науково-технічної творчості серед учнівської молоді;