с. Новохристофорівка. Новохристофорівська ЗОШ

 

Методична робота

 

Методична робота в школі будується на досягненнях науки, ППД, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
У школі діє методичний кабінет, інформаційно-аналітичний центр навчально-виховної роботи з докладним банком інформації, яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

Проблема, над якою працює педколектив школи в 2013-2014 навчальному році:
- Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості
- Управління механізмами інноваційного соціально-педагогічного середовища, спрямованого на самотворення креативної особистості дитини за принципами випереджуючої освіти для сталого розвитку;
- Науково-методичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі як засіб забезпечення доступу сільських дітей до якісної освіти.

Основними напрямами в роботі над науково-методичною проблемою були:
- - удосконалення навчальних та виховних програм, відбір підручників, методичного забезпечення, що розвивають особистість; психолого-педагогічне забезпечення розвитку внутрішнього світу дитини, створення комфортних умов для розвитку духовності кожної особистості через креативність, творчість, злиття з природою;
- забезпечення подальшого переходу середньої школи на новий  державний стандарт освіти, удосконалення системи її профілізації;
- підтримка науково-дослідницької роботи вчителів школи, інноваційних та інформаційних технологій, методично-практичного забезпечення розробок з методики викладання предметів.
- матеріально-технічне оснащення школи, забезпечення новими засобами навчання, мультимедійними посібниками, швидкісним Інтернетом, розвитком освітніх мереж та порталів;
- в рамках районного науково-дослідницького проекту «Модернізація організаційно-педагогічного забезпечення рівного доступу сільських дітей до якісної освіти» удосконалення продуктивності та ефективності навчально-виховного процесу, суспільно-громадських засад управління навчальними закладами, продовження педагогічного експерименту: навчання вчителів через застосовування інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та для ефективного науково-методичного забезпечення розвитку системи загальної середньої освіти

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні структури:
- Методична рада (кер.ШкроботВ.П.);
- МО учителів початкових класів (кер. МиндраЛ.М.);
- МО учителів природничо-математичного циклу (кер. Дронь С.О.);
- МО учителів гуманітарно-філологічного циклу (кер. Усатенко М.В.);
- МО класних керівників (кер. Біла Л.С.);;
- Школа молодого вчителя.

Впродовж декількох років методична діяльність у школі будується і проводиться за принципом моніторингу - систематичної аналітико-діагностичної діяльності.
Проводиться предметні декади і тематичні тижні, де педагоги й учні удосконалювали знання з навчальних дисциплін, представляли свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.
Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:
- результати навчально-виховної роботи:
- динаміку зростання (спаду) успішності учнів;
- результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації), навички читання;
- діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;
- аналіз стану викладання предметів:
- стан виконання навчальних планів і програм;
- використання інноваційних технологій, їх ефективність;
- апробація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних засобів;
- стан позакласної роботи вчителів з предметів;
- система та результативність підвищення професійного рівня вчителів;
- результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;
- аналіз роботи за рік та перспективне планування.
Організовано роботу резерву керівних кадрів, вчителів-наставників.
Систематично проводититься внутрішкільна методична робота з питань:
1) Самоосвіта педагогічних працівників ;
2) Атестація і творчі звіти педагогів :
3) Курсова перепідготовка ;
4) Семінари-практикуми (районні та шкільні);
5) Конкурс "Учитель року”;
6) Індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;
7) Участь у роботі предметних тижнів, методичних нарад;
8) Робота з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін;
9) Поповнення матеріалами інформаційно-аналітичного центру навчально- виховної роботи.
10). Поповнення кабінетів методичною та довідковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи учителів;
Усі засідання методичних об’єднань проводились згідно з планом роботи. До засідань готувались педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням.

 

 

Методична документація школи

План методичної роботи школи

План роботи методичної ради

План курсової підготовки та атестації педпрацівників

Структура методичної роботи школи

Положення про шкільне методичне об'єднання

Методичне об’єднання учителів початкових класів

Методичне об'єднання учителів гуманітарного циклу

Методичне об’єднання учителів природничо-математичного циклу

Психолого-педагогічний семінар

Робота опорної школи

Самоаналіз діяльності закладу за останні три роки